NGF Competitie 2019

Inschrijven kan via de wedstrijdkalender. De competitie staat in de wedstrijdkalender op 1 oktober 2018. 

De NGF competitie is een serie matchplaywedstrijden voor clubteams, bestaande uit amateurgolfers.
De Hooge Rotterdamsche speelt mee in de Open Competitie, dit is de categorie waar gespeeld wordt zonder handicap verrekening.

De NGF competitie wordt gespeeld over 5 wedstrijddagen in de periode eind maart/begin april tot begin mei. Teams spelen tegen de andere teams uit hun poule. Een poule bestaat uit 5 teams en ieder team uit minimaal 6 en maximaal 8 spelers. Per wedstrijddag worden 6 spelers opgesteld. Het kan voorkomen dat een poule bestaat uit 4 teams de indeling is dan aangepast, men speelt dan wel 4 wedstrijden waarvan 1 wedstrijd vriendschappelijk. De poules zijn ingedeeld in klassen.

Ieder team treedt bij toerbeurt op als gastteam en speelt die dag zelf niet. De overige vier teams spelen zodoende wedstrijden op een neutrale baan. De competitie wordt gespeeld over 36 of 27 holes. In de ochtend 18 holes foursome of 9 holes greensome en in de middag 18 holes singles. De Hooge Rotterdamsche neemt met één dames- en twee herenteams op de zondag deel aan de 36 holes competitie en de overige teams spelen 27 holes.

Als vereniging proberen we met de eerste teams zo hoog mogelijk te spelen.  We willen als Hooge Rotterdamsche op een zo hoog mogelijk niveau spelen om zo aantrekkelijk te zijn en blijven voor de betere spelers in de club en onze jeugd talenten.  Ook de uitstraling van de club en baan naar de buitenwereld wordt geholpen door een hoger spelniveau.

De competitie wordt op de volgende dagen gespeeld:

  • zondag voor de heren (in 2018: 5 teams)
  • zondag voor de dames (in 2018: 2 teams)
  • dinsdag voor de dames (in 2018: 1 teams)
  • donderdag voor de senioren dames (in 2018: 2 teams) en
  • vrijdag voor de senioren heren (in 2018: 3 teams).

Op iedere speeldag is door bovengenoemde opzet plaats voor maximaal 10 teams (momenteel alleen relevant voor de zondag).

De teams worden samengesteld door de competitie commissie, wij verwijzen voor de criteria hiervoor naar de beschrijving van het kwalificatiesysteem welke onder de info van de competitie commissie kan worden gedownload.

Inschrijving

In principe kan iedereen die de ambitie heeft om mee te doen aan de NGF competitie en bereid is zich in te zetten voor een goed resultaat zich inschrijven. Er zijn echter wel deelnamecriteria en voorwaarden, hiervoor verwijzen we naar de relevante informatie hieronder.

Indien er meer leden ingeschreven hebben dan wij kunnen plaatsen in de teams, dan zullen de leden met de laagste handicap worden geselecteerd, mits zij aan alle criteria voldoen.

Wij verzoeken een ieder om bij inschrijving aan te geven of hij of zij wel of niet in aanmerking wil komen voor één van de selectieteams of in een specifiek team ingedeeld wil worden en of men voorkeur heeft voor de 36 holes dan wel de 27 holes competitie (vermeld in de omschrijving 36 holes of 27 holes). Indien men geen voorkeur heeft voor de 36 holes dan wel de 27 holes competitie kan men dit aangeven middels geen voorkeur.

Deelnamecriteria

Om aan de NGF competitie te kunnen deelnemen moet in ieder geval worden voldaan aan de deelnamecriteria zoals die gesteld zijn door de NGF.

Leeftijd

Dames- en herensenioren moeten 50 jaar of ouder zijn op 1 april 2019.

Voor de andere teams zijn er geen leeftijdslimieten.

Handicap

Alle deelnemers aan de NGF competitie, vaste en invallers, dienen in het bezit te zijn van een EGA handicap. Hierbij geldt dat de maximum EGA handicap 36.0 is.

Voorwaarden

Door inschrijving voor de NGF competitie gaat men akkoord met de volgende voorwaarden.

  • Je hebt minimaal 2 representatieve Qualifying kaarten gelopen in een clubwedstrijd.
  • Je bent beschikbaar op alle 5 de competitiedagen en houdt rekening met de reservedag en/of dagen die gereserveerd zijn voor promotiewedstrijden c.q. finales.
  • Wanneer je niet op alle dagen beschikbaar bent geef dit dan bij het inschrijven door aan de competitiecommissie zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij de samenstelling van teams.
  • Weet je voor het opgeven van de teams in maart 2019 maar na het sluiten van de inschrijving in oktober 2018, dat je toch niet beschikbaar bent voor één of meerdere dagen dan stel je hier de competitiecommissie hier zo snel mogelijk van in kennis.
  • Je doet je best om klaar te zijn voor de competitie en je in te zetten voor een goede teamprestatie. Inclusief deelname aan de door de vereniging beschikbaar gestelde training door de golfschool.

Natuurlijk kunnen er zich omstandigheden voordoen die niet zijn voorzien, maar juist om deze reden is het belangrijk dat iedereen zich beschikbaar houdt voor alle competitiedagen.

Kosten

Deelname aan de competitie brengt kosten met zich mee. Hiervoor speel je vier keer op een andere baan, met luxe lunch en eventueel een borrel (en mogelijk diner). De competitie is daarvoor een hele leuke en competitieve manier om nieuwe banen te leren kennen. In totaal zijn de competitiekosten per team van 6 – 8 spelers ongeveer € 1.000. Dat is dus gemiddeld € 150 per persoon. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Ten eerste betalen alle teams een teambijdrage ter dekking van een gedeelte van de kosten (greenfee’s) die met de competitiewedstrijden gemoeid zijn. Het resterende deel neemt de vereniging voor haar rekening. De teambijdrage is € 500 voor teams die op de zondag spelen en € 400 voor de teams die op de weekdagen spelen. Let wel, de teambijdrage wordt niet aangepast als gevolg van een poule met 4 teams.

Ten tweede is het te doen gebruikelijk dat het ontvangende team op basis van wederkerigheid de kosten voor de koffie met iets lekkers, de lunch en de borrelhap voor haar rekening neemt, afhankelijk van de afspraken die de teams hierover maken kan dit worden uitgebreid met de kosten van de borrel (de drankjes tot aan het diner). Indien wordt afgesproken om als teams gezamenlijk te dineren na afloop van de wedstrijden, dan zijn de kosten voor het diner en de hierbij genuttigde drankjes voor eigen rekening.

Exclusief drankjes komen de kosten voor een ontvangst uit rond de € 550 per team. Tegenover deze kosten staat uiteraard dat de koffie, lunch en borrelhap op de andere dagen voor kosten van de andere gastvrouwen/gastheren zijn.

Data

Inschrijving voor de competitie staat open vanaf 15 juni tot 30 september.

De competitiecommissie deelt de teams in en geeft voor 15 oktober het aantal teams door aan de NGF.  In maart worden de namen van de spelers definitief aan de NGF doorgegeven.
De competitiedagen worden door de NGF in september 2018 bekend gemaakt en zullen we zo snel mogelijk op de website publiceren.

Indeling

Na het opgeven van het aantal teams deelt de NGF de poules in. De indeling wordt begin december bekend gemaakt op de website van de NGF:  www.ngfcompetitie.com

 

De teams (o.b.v. indeling en resultaten vorig jaar) spelen in de volgende klasse:

36 holes zondag

Dames 1                standaard 2e klasse

Heren 1                  standaard 2e klasse

27 holes zondag
Dames 1                2e klasse

Heren 1                  hoofdklasse
Heren 2                  1e klasse
Heren 3                  4e klasse

Heren 4                  4e klasse

27 holes dames senioren donderdag
Dames 1                3e klasse
Dames 2                4e klasse

27 holes dames dinsdag

Dames 1                1e klasse

27 holes heren senioren vrijdag

Heren 1                  1e klasse
Heren 2                  4e klasse
Heren 3                  5e klasse

Versie juni 2018