Peter van der Waal

Baancommissaris

Mechteld van Ravenstein

Eric Rosendaal

Ed Fok

Taken en verantwoordelijkheden:
Het adviseren van de baanmanager bij het in optimale staat (laten) brengen en houden van de golfbaan en het zich daarop bevindende baanmeubilair. De commissie geeft commentaar en suggesties op basis van de eigen inzichten als golfer en doet dit naar aanleiding van eigen waarnemingen en op basis van geluiden die opgevangen worden vanuit de vereniging.

N.B. In tegenstelling tot wat bij vele andere golfbanen het geval is, voert de baancommissie dus niet het beheer over de golfbaan en heeft zij slechts een adviserende functie. De leden van de baancommissie behoeven derhalve niet noodzakelijkerwijze te beschikken over specifieke deskundigheid met betrekking tot greenkeeping.

CONTACT

Nieuws