Henk Uilenreef

Voorzitter

Jan Vreeburg

Jan Kouwenhoven


Taken en verantwoordelijkheden:
Het is de verantwoordelijkheid van deze commissie om zorg te dragen voor het behouden, respectievelijk het bevorderen van natuurlijke elementen rondom het golfterrein en een milieubewust beheer hiervan. Hiertoe zorgt de commissie voor continuïteit van het CtG-initiatief en doet ze voorstellen voor verdere natuurontwikkeling en milieubeheer.
De commissie heeft als taak het natuur-en milieubeheerplan te realiseren en te controleren. Zij draagt daarbij zorg voor een goede communicatie naar de clubleden over de vorderingen van het plan. Hiermee is als eerste golfbaan in Nederland de internationale GEO certificering verkregen. (Golf Environment Organisation, een Ecolabel)

Wanneer/op welke dagen organiseert de commissie activiteiten:
Een voorjaarswandeling of bird-watching day in mei.

Overige informatie:
Er verschijnen regelmatig artikelen over de voortgang van de CtG activiteiten in het clubblad “Op de Hoogte”.

Nieuws