Hole-in-one: René Labordus

Op donderdag 21 november heeft René Labordus op hole 11 een hole-in-one gemaakt. Van harte gefeliciteerd!

Hole-11-hole-in-one-ln