Inschrijving competitie 2019

Inschrijven NGF-competitie 2019 is alweer mogelijk

De NGF competitie is nog maar net afgelopen of we kijken al weer uit naar het volgende seizoen. We willen dit jaar graag meer contact houden met de groep (potentiële) competitiespelers en roepen daarom iedereen op die mee wil doen aan de NGF competitie 2019 om dit direct kenbaar te maken.

We zijn verheugd te kunnen melden dat Jeroen ten Doesschate zich bereid heeft verklaard om de competitiecommissie te komen versterken. Dit betekent ook dat Annemiek de Langen nu de commissie definitief zal verlaten, in het afgelopen jaar had zij al een stapje terug gedaan, maar fungeerde nog steeds als klankbord en vraagbaak. Wij danken Annemiek voor de vele jaren waarin zij zich op uitstekende wijze over het competitiegebeuren heeft ontfermd.

Er zullen het komende seizoen een aantal zaken veranderen. Zo is besloten dat met ingang van seizoen 2019, alle teams (ook de selectieteams) de competitiebijdrage verschuldigd zijn. Aan de andere kant is de competitiecommissie van mening dat in de breedte geïnvesteerd moet worden in het verhogen van het spelniveau van de competitieteams. Wat concreet betekent dat aan alle competitieteams training door de golfschool zal worden aangeboden. Dit zal voor alle teams een basispakket zijn wat in overleg kan worden ingevuld. De selectieteams zullen bovenop het basispakket nog aanvullende trainingen krijgen.

Voor de indeling van de teams zal de ranking, op basis van de punten behaald in de clubwedstrijden, nog wel een rol spelen maar zal niet het enige criterium meer zijn. Voor verdere uitleg verwijzen wij graag naar de informatie zoals gepubliceerd op de website.

Daar waar mogelijk zullen wij trachten te werken met een selectie van (bij voorkeur) minimaal 12 spelers per competitie (36 of 27 holes), die gezamenlijk het eerste en tweede team gaan vormen.

Voor degene die nog geen competitie hebben gespeeld, maar wel geïnteresseerd zijn verwijzen wij graag naar de algemene informatie zoals gepubliceerd op de website. Voor vragen kunt u e-mailen naar competitie@dehoogerotterdamsche.nl.