Ajo Duymaer van Twist

Voorzitter

Ed Schelkers

Vice-voorzitter

Joost Koedoot

Penningmeester

Marijke Godwaldt

Secretaris

Paul ten Dijke

Tjeerd Veenstra


Het bestuur is namens de leden belast met het leiden van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering en doet voorstellen die de goedkeuring van deze vergadering eisen. Het Bestuur onderhoudt contact met de Nederlandse Golf Federatie. Het bestuur laat zich in de uitvoering van zijn taak bijstaan door diverse commissies die vrij autonoom functioneren. Bestuursleden fungeren als verbindingspersoon tussen bestuur en commissies.

 

CONTACT

Bestuur nieuws

Seizoen feestelijk geopend

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. Op 23 maart is het seizoen dan ook feestelijk geopend met een Lustrumwedstrijd- […]

Lees meer

Save the date: Jubileumwedstrijd en -receptie op 23 maart

U bent van harte uitgenodigd voor de Jubileumwedstrijd (shotgun 10.30 uur) en de Jubileumreceptie (16.30 – 19.00 uur) op zaterdag […]

Lees meer

Voorzitterscup

Op zondag 15 oktober vond de Bestuur- en commissiedag plaats. Op deze mooie zonnige dag werd iedereen bedankt voor zijn/haar […]

Lees meer

Handleiding gebruik OGS-site voor leden

Voor die leden, die de nieuwsbrief kwijt zijn, die onlangs is rondgestuurd met daarin de OGS-handleiding voor leden, volgt hier […]

Lees meer

Oude nieuwsbrieven nalezen

Wilt U nog eens oude nieuwsbrieven van de Hooge Rotterdamsche nalezen zonder uw mailbox te hoeven napluizen, gebruik dan deze […]

Lees meer

Lid van verdienste 2015

Op de Algemene Vergadering dinsdag 26 mei is Ger Reckweg benoemd tot lid van verdienste. Bij Ger staat kwaliteit, voor zowel […]

Lees meer