Tjeerd Veenstra

Voorzitter

Hans van Stek

Vice-voorzitter

Harry van Heesewijk

Penningmeester

Marijke Godwaldt

Marijke Godwaldt

Secretaris

Nicolette Zwijnenburg

Friso van Asten


Het bestuur is namens de leden belast met het leiden van de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering en doet voorstellen die de goedkeuring van deze vergadering eisen. Het Bestuur onderhoudt contact met de Nederlandse Golf Federatie. Het bestuur laat zich in de uitvoering van zijn taak bijstaan door diverse commissies die vrij autonoom functioneren. Bestuursleden fungeren als verbindingspersoon tussen bestuur en commissies.

 

CONTACT

Bestuur nieuws

Reminder: Samen trainen

Deze winter start Golfclub De Hooge Rotterdamsche met groepstrainingen. Daarbij komen alle onderdelen van het golfspel aan bod. Het doel […]

Lees meer

Bestuur- en commissiedag

Zondag 13 oktober j.l. vond de Bestuur- en commissiedag plaats. Alle commissieleden en jeugdcoaches werden door voorzitter Ajo Duymaer van […]

Lees meer

Seizoen feestelijk geopend

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. Op 23 maart is het seizoen dan ook feestelijk geopend met een Lustrumwedstrijd- […]

Lees meer

Save the date: Jubileumwedstrijd en -receptie op 23 maart

U bent van harte uitgenodigd voor de Jubileumwedstrijd (shotgun 10.30 uur) en de Jubileumreceptie (16.30 – 19.00 uur) op zaterdag […]

Lees meer

Voorzitterscup

Op zondag 15 oktober vond de Bestuur- en commissiedag plaats. Op deze mooie zonnige dag werd iedereen bedankt voor zijn/haar […]

Lees meer

Handleiding gebruik OGS-site voor leden

Voor die leden, die de nieuwsbrief kwijt zijn, die onlangs is rondgestuurd met daarin de OGS-handleiding voor leden, volgt hier […]

Lees meer