Regelexamen Februari

Het eerstvolgende regelexamen wordt op zaterdag 24 februari om 9:30 uur afgenomen. Kandidaten kunnen zich t/m 21 februari aanmelden via regelexamen@dehoogerotterdamsche.nl Kosten voor deelname van het examen bedragen € 20,-. Voor leden en abonnementhouders van De Hooge Rotterdamsche zijn er geen kosten voor deelname verbonden.

Het daarna volgende regelexamen is op 7 april 2018, om 9:30 uur.

– De Handicap- en regelcommissie