Samen creëren wij een veilig sportklimaat

Graag vragen wij uw aandacht rondom misbruik in de sport. Door NOC*NSF wordt al langere tijd actief beleid gevoerd tegen seksuele intimidatie in de sport, door onder andere sportbonden op te leggen een reglement op te stellen tegen seksuele intimidatie. Ook de NGF en haar Leden dienen hieraan te voldoen.

Onze club heeft het Reglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) vastgesteld in onze algemene ledenvergadering van 29 mei jl.. Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op alle leden en is er een eenduidige, duidelijke en objectieve procesgang binnen de golfwereld indien een geval van seksuele intimidatie zich voordoet. Daarnaast zijn in alle arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en vrijwilligersovereenkomsten het SI-Reglement en de gedragsregels van toepassing verklaard. Hiermee wordt het Reglement ook van toepassing op bijvoorbeeld golfprofessionals, barmedewerkers en greenkeepers.

Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!

Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. Daarom heeft de NGF een aantal vertrouwenscontactpersonen aangesteld op wie iedereen die lid is van een bij de NGF aangesloten sportclub een beroep kan doen indien hij of zij te maken krijgt met seksuele intimidatie.