Golfen in een veilige en sportieve omgeving moet vanzelfsprekend zijn. Iedereen wil immers genieten van het (samen) lopen van een ronde, van lessen bij de pro, van het oefenen op de driving-range en van een prettig verpozen op ”hole 19”. Wellicht bent u in uw vrije tijd bij onze vereniging ook actief als vrijwilliger: u zet zich bijvoorbeeld in als lid van een commissie of als jeugdcoach.

Met elkaar creëren wij een sportieve plek, we zijn een vereniging en laten dat ook zien in eigen houding en gedrag. Soms gaat het weleens mis, daar kunnen we elkaar dan op aanspreken. Soms gaat het helaas veel verder en spreken we van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan echt niet. Een veilig sportklimaat is prioriteit.

Daarom hebben we hierover een aantal afspraken gemaakt. De Hooge Rotterdamsche heeft in de algemene ledenvergadering van 26 november 2018 besloten om een gedragscode in haar huishoudelijk reglement op te nemen. De code beoogt het bevorderen van een respectvolle en sociale verstandhouding tussen de leden, de abonnementhouders, vrijwilligers, gasten, personeel, management en het bestuur van onze vereniging. De gedragscode vindt u hier.

U zult ook hebben gemerkt dat er regelmatig veel aandacht is rondom misbruik in de sport. NOC*NSF heeft een grootschalig onderzoek hiernaar gedaan. Door NOC*NSF wordt al langere tijd actief beleid gevoerd tegen seksuele intimidatie in de sport, door onder andere sportbonden op te leggen een reglement op te stellen tegen seksuele intimidatie. Ook de NGF en haar Leden dienen hieraan te voldoen.

De Hooge Rotterdamsche heeft daarom in de algemene ledenvergadering van 29 mei 2017 het Reglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) vastgesteld. Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op niet alleen alle leden van de vereniging,  maar ook op andere aangeslotenen zoals abonnementhouders, vrijwilligers, personeel, management en de golfprofessionals. U vindt hier de tekst van het SI reglement.

Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als u ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar u terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen!

De Hooge Rotterdamsche heeft een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Marijke Zinnemers. Klik hier voor meer informatie.

Ook kan, indien gewenst, contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de NGF of NOC*NSF. Klik hier voor meer informatie.

Ten slotte is er nog een andere instantie waar men terecht kan en dat is het Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF. Klik hier voor verdere informatie.