Veilig Sportklimaat

De Hooge Rotterdamsche streeft naar een veilig sportklimaat

Respect, sportiviteit en plezier staan hierbij voorop. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig. Als club nemen we hierin verantwoordelijkheid.

We hebben gedragsregels opgesteld (zie ook veilig sportklimaat) waarin iedereen binnen onze vereniging zich aan dient te houden.

Vertrouwenscontactpersonen voor wie en waarom?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging waar iedereen die een vraag heeft over – of te maken heeft met – grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten terecht kan.

De VCP is voor iedereen binnen de vereniging alle leden, medewerkers, bestuurders of een op de locatie gerelateerde situatie.

De VCP is overigens niet voor verschillen van inzicht over beleid zoals gevoerd door  bestuur  en commissies , voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van Bestuur of Ledenvergadering. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur  De Hooge Rotterdamsche.

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen de club en met plezier kunnen golfen.

Als dat niet meer lukt, omdat er sprake is van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) kan de vertrouwenscontactpersoon benaderd worden om te dienen ‘als luisterend oor’, maar vooral ook om te helpen het veilige gevoel en het plezier terug te brengen. De vertrouwenscontactpersoon kan bemiddelen, maar ook kan een officiële klachtprocedure worden gevolgd. In situaties die niet passen bij een veilig sportklimaat  is er de vertrouwenscontactpersoon binnen De Hooge Rotterdamsche . Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

De VCP rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de vereniging over het aantal meldingen, de aard van de meldingen en over de preventieactiviteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in het jaarverslag van VCP naar Bestuur.

Wie is onze Vertrouwenscontactpersoon?

Onze vertrouwenscontactpersoon is Marijke Zinnemers. Zij heeft de scholing Vertrouwenscontactpersoon gevolgd via NOC*NSF Academie voor Sportkader en daarmee een Certificaat behaald.

Marijke is bereikbaar via emailvcp@dehoogerotterdamsche.nl , alleen zij heeft toegang tot dit emailadres. De vertrouwenscontactpersoon zal na ontvangst van uw email contact met u opnemen.

Ook kan, indien gewenst, contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de NGF of NOC*NSF. Klik hier voor meer informatie