Grootvaders gevraagd voor de “Old Grand Dad” club

Bent u grootvader- of te wel OPA? Binnen Golfend Nederland bestaat er de “Old Grand Dad”club (OGD). Deze club verleent landelijk financiële steun aan instellingen en verenigingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen meer aan sport,spel en beweging te doen.
In 2016 werd op basis van bovengenoemd criteria een bedrag van ca € 143.000,- gedoneerd aan 54 verenigingen.
Hoe komt deze club aan zijn financiële middelen? De “Old Grand Dad”club heeft momenteel ca. 6.000 leden. De minimale contributie is € 20,- per jaar.

Binnen onze golfclub zijn 47 Opa’s aangesloten bij de OGD. Onder onze leden zijn veel meer grootvaders dus moet het aantal “OGD leden” omhoog kunnen. Sedert 1 januari jl heeft ondergetekende het clubconsulschap overgenomen van dhr. George Smittenaar en heb ik als doelstelling voor ogen om het aantal leden van de OGD naar 75 te brengen.

Zoals hierboven vermeld bedraagt de minimale contributie € 20,- per jaar. Wat staat daar tegenover?
Éenmaal per jaar organiseren we binnen onze golfclub de OGD wedstrijd. Deze vindt dit jaar plaats op maandag 4 juni a.s. als onderdeel van de normale herendagwedstrijd.
De 5 beste OGD leden aan deze wedstrijd worden afgevaardigd naar de regio finale (Golfbaan Zeegersloot in juli). Vanuit de regio finale gaan weer een aantal spelers door naar de landelijke finale om te spelen voor de titel “beste golfende grootvader van Nederland”. Deze vindt plaats op 6 augustus a.s. op Golfbaan Anderstein.

Bent u geen geregelde bezoeker van de herendag, geen enkel probleem; u bent die dag als OGD lid van harte welkom. Dit is ook gelijk een mooie gelegenheid om kennis te maken met de activiteiten van de herendagcommissie en misschien mogen we u daarna wel als geregelde bezoeker verwelkomen en……….

Enthousiast geworden? Aarzel niet en stuur dit formulier ingevuld naar leovermeer@hotmail.com.
Uw aanmelding wordt verder geregeld en ziet u t.z.t. de uitnodiging voor de OGD wedstrijd (na ontvangst van uw bijdrage) tegemoet. Mogen we op u rekenen?

Heeft u een idee voor ondersteuning aan een vereniging die zich inspant om deze kinderen ook deel te laten nemen aan een sport ? Aarzel niet en neem contact op met ondergetekende.

Namens de Stichting Old Grand Dad
Leo Vermeer
Clubconsul De Hooge Rotterdamsche
Telefoon: 06-45947480 / 010-4742975
E-mail: leovermeer@hotmail.com

old-grand-dad