Eric Rosendaal

Voorzitter

Paul Mostert


Taken en verantwoordelijkheden:

  • Laten automatiseren van administratieve werkzaamheden en informatieverstrekking ter ondersteuning van secretariaat, commissies, bestuur in het algemeen en penningmeester voor de boekhouding.
  • Laten ontwikkelen en onderhouden van de website; de website is de spil voor de communicatie tussen het bestuur, de vereniging en de leden.
  • Laten uitvoeren van het systeem- en netwerkbeheer, zodat de geautomatiseerde gegevensverwerking ongestoord voortgang kan vinden.
  • Adviseren van de penningmeester m.b.t. aanschaf en onderhoud van hard- en software.

De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Systeem- en netwerkbeheer
  • Ledenadministratie
  • Wedstrijdadministratie
  • Handicapregistratie
  • E-mail
  • Diverse ondersteunende activiteiten voor diverse commissies

 

CONTACT

Nieuws