Leo Vermeer

Taken en verantwoordelijkheden:
De Club consul van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland:

  • tracht een zo groot mogelijk aantal grootvaders van de vereniging te interesseren voor de doelstelling van de Stichting OGD door contribuant te worden.
  • vertegenwoordigt de grootvaders/OGD-contribuanten van de vereniging op de ALV van de Stichting.
  • onderhoudt contact met de penningmeester van de Stichting mbt mutaties van het contribuantenbestand.
  • Hij kan voorstellen doen aan het Bestuur van de Stichting voor verlening van subsidies overeenkomstig de doelstelling.

Hij onderhoudt contact met het Bestuur van de vereniging tbv de Stichting.
Hij organiseert elk jaar een lokale wedstrijd voor de OGD-contribuanten van de vereniging.

Wanneer/op welke dagen organiseert de commissie activiteiten:
De jaarlijkse ALV van de Stichting vindt normaliter plaats in maart.
De lokale OGD-clubwedstrijd wordt in mei/juni gespeeld. De daaropvolgende regiowedstrijd, waar de best geklasseerden van de lokale wedstrijd aan deelnemen, in juli en de landelijke finale in augustus.

Overige informatie:
De doelstelling van de Stichting is:

  1. Het bevorderen van het onderling samenzijn van golfspelende grootvaders.
  2. Het verlenen van financiële steun voor sport, spel en beweging door jongeren met één of meerdere beperkingen. De financiële steun wordt verleend, bij voorkeur voor de verwerving van materiële voorzieningen, aan instellingen, die zich inzetten voor sport, spel en beweging voor misdeelde jongeren op fysiek, psychisch of sociaal gebied.
  • De jaarlijkse bijdrage van de grootvaders bedraagt min. € 20,-
  • Tot op heden is er meer dan € 1 miljoen beschikbaar gesteld aan de gehandicapte jeugd.
  • De Hooge Rotterdamsche onderschrijft de doelstelling van de Stichting. Als VRIND van de Stichting hebben zij toegezegd eens in de 5 jaar als gastheer op te treden voor een OGD wedstrijd.

Nieuws

1e clubwedstrijd Old Grand

    Op maandag 8 april jl. vond de 1e clubwedstrijd van de Old Grand – Dad plaats i.s.w. met […]

Lees meer

Nieuws Old Grand Dad Commissie

Vanaf 2019 organiseert de Old Grand Dad commissie niet één maar drie clubwedstrijden i.s.m. de herendagcommissie: 1e: maandag 8 april 2e: […]

Lees meer

Verslag Old Grand Dad wedstrijd

Op maandag 4 juni jl. vond de jaarlijkse Old Grand Dad clubwedstrijd plaats in combinatie met de herendagwedstrijd van die […]

Lees meer

Grootvaders gevraagd voor de “Old Grand Dad” club

Bent u grootvader- of te wel OPA? Binnen Golfend Nederland bestaat er de “Old Grand Dad”club (OGD). Deze club verleent […]

Lees meer

Rotterdamsch succes bij Old Grand Dad Finale

Na een sidderende eindspurt op de Heemkerkse Golfclub mag Grootvader Peter Boonstoppel van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein zich de ”Best […]

Lees meer