Bart van Someren

Voorzitter

Kitty Bijl

Corrie van Velzen

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Controleert de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging en doet daarvan verslag aan het bestuur en de ALV.
  • Heeft toegang tot de financiële administratie van de vereniging.
  • Adviseert het bestuur over de conceptbegroting.

Wanneer/op welke dagen organiseert de commissie activiteiten:
De controle gebeurt in principe twee maal per jaar voor de ALV.
De kascommissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen over financiële vraagstukken.

 

Nieuws